YIN ir YANG

Kinų medicina visus Visatoje ir žmogaus gyvenime vykstančius reiškinius aiškina Yīn (陰) ir Yáng (陽) egzistavimu. Ji teigia, kad pradžioje Visata buvo vientisa ir nedaloma. Tačiau nuolat judanti ir kintanti Visatos  (氣) suformavo du priešingus polius Yin ir Yang.

Pirminė Yin ir Yang sąvokų reikšmė buvo labai paprasta, susijusi su kalno padėtimi saulės atžvilgiu. Yang reiškė saulėtąją kalno pusę, o Yin – šešėlinę.  Todėl reiškiniai susiję su šiluma, šviesa, aktyvumu, kilimu ar retėjimu buvo siejami su Yang, o reiškiniai susiję su šalčiu, tamsa, pasyvumu, kritimu, tankėjimu  – siejami su Yin. Aukščiausio Yang savybės buvo priskirtos ugniai, o aukščiausio Yin – vandeniui.

Remiantis šiomis savybėmis visus reiškinius galima priskirti arba prie Yin arba prie Yang. Tačiau, tik sąlyginai.

Skirstymas į YIN ir YANG priklauso nuo to, su kuo lyginama.
Pavasaris vasaros atžvilgiu yra vėsesnis, todėl jis bus Yin, o vasara – Yang. Tačiau lyginant su žiema pavasaris yra šiltesnis, todėl jis bus Yang, o žiema – Yin. Tas pats ir su vandeniu. Vanduo lyginant su garais yra Yin, bet lyginant su ledu – Yang.

Nėra absoliutaus YIN ar YANG.
Kiekviename Yin yra užuomazga Yang ir atvirkščiai. Pavyzdžiui, lyginant dieną su naktimi, diena yra Yang (šviesesnė), o naktis – Yin (tamsesnė). Tačiau dieną galima padalinti į du laiko tarpus: iki pietų ir po pietų. Iki pietų saulė yra kilime, todėl šis laikotarpis yra Yang, o po pietų ji leidžiasi, todėl laikotarpis yra Yin. Taigi, šiuo atveju sakoma, kad Yang viduje yra Yin.

Yin ir Yang nuolat kinta, t. y. virsta vienas kitu. Kaip naktį keičia diena, o dieną – naktis. Sakoma, kad šis virsmas verčia pasaulį suktis. Tai tarsi priešingų polių trauka: moteriškumo (Yin) ir vyriškumo (Yang). Tik susijungus šioms dviem energijoms sukuriama nauja gyvybė.

Pasak kinų medicinos, kiekviename iš mūsų egzistuoja Yin ir Yang. Jų pusiausvyra yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių mūsų sveikatą.

Orinta Eitutavičienė

_____

Jei norite sužinoti daugiau apie YIN ir YANG teoriją, kinų mediciną, akupresūros taškus ir jų veikimo būdus, apsilankykite mūsų mokymuose. Plačiau apie mokymus skaitykite čia.