Mokiniai

Paskutinį gegužės šeštadienį į Senamiesčio klubą rinkosi ypatingos moterys. Tai buvo pirmasis mūsų gyvas susitikimas po pusantrų nuotolinio bendravimo metų. Ir tuo pat metu – paskutinis.

Bendravimas per atstumą nepraėjo be pėdsakų. Pasisveikinant buvo justi labai nežymus truktelėjimas atgal, tarsi giliai pasąmonėje tūnotų per pastaruosius metus įskiepyta prisilietimo baimė.

Pradžioje tai buvo pati gausiausia norinčių mokytis grupė. Tačiau užklupęs sunkmetis pakoregavo dalies iš jų norus, galimybes ir nuostatas. Išliko tik pačios stipriausios, kurių troškimo pažinti Rytų medicinos paslaptis niekas nepajėgė užgesinti. Mes kartu dalinomės išmintimi, stengėmės ieškoti šviesos ir drąsinome viena kitą atlaikyti užgriuvusius išbandymus.

Dėkoju Jums, mielosios, už Jūsų pasitikėjimą, ryžtą eiti iki galo ir norą kurti sveikesnę dabartį. Ačiū visoms ir kiekvienai už buvimą kartu ir šiltą, drąsų atsisveikinimo apkabinimą, suteikusį viltį, kad gyvas bendravimas visuomet išliks laikui nepavaldžia vertybe.

Su dėkingumu ir meile,
Orinta ❤️

_____
IV laida
III laida
II laida
I laida